Demografia eta Gizarteko Behatokia
ITURRIA
DATA
BALIOA
BIZTANLERIA
 
 
 
Biztanle kop. erroldaren arabera
AYTO.
12/2016
79.171
BIZTANLERIA-DENTSITATEA
 
 
 
Biztanleria-dentsitatea
AYTO.
12/2016
1.114,61
ETXEBIZITZA-PARKEA
 
 
 
Dagoen etxebizitza kop.
AYTO.
12/2016
0
UNIVERTSITATEKOAK EZ DIREN MATRIK.
 
 
 
Matrikulazio kop. (unibertsitatekoak kenduta)
AYTO.
12/2016
13.241
Bilaketa pertsonalizatuak
Taula
Lurralde-eremua
Aldia
Noiztik     Noiz arte