Demografia eta Gizarteko Behatokia
ITURRIA
DATA
BALIOA
BIZTANLERIA
 
 
 
Biztanle kop. erroldaren arabera
AYTO.
12/2017
79.201
BIZTANLERIA-DENTSITATEA
 
 
 
Biztanleria-dentsitatea
AYTO.
12/2017
1.115,04
ETXEBIZITZA-PARKEA
 
 
 
Dagoen etxebizitza kop.
AYTO.
12/2017
0
UNIVERTSITATEKOAK EZ DIREN MATRIK.
 
 
 
Matrikulazio kop. (unibertsitatekoak kenduta)
AYTO.
12/2017
12.149
Bilaketa pertsonalizatuak
Taula
Lurralde-eremua
Aldia
Noiztik     Noiz arte 
Demografia eta Gizarteko Behatokia
OHARRAK
03/07/2018
Boletín mensual de empleo del Bajo B...
03/07/2018

02/03/2018

LOTURA INTERESGARRIAK